Blog Coalitieakkoord #2: De schrijnende afwezigheid van een integrale volksgezondheidsbeadering

Onderzoeksoutput: Other contributionAcademic

Samenvatting

Ten tijde van het opstellen van het coalitieakkoord bevonden wij ons in een volksgezondheids-crisis van jewelste. Het hele land moet op zijn kop om ons te beschermen tegen de uitbraak van een infectieziekte. De maatregelen hebben niet alleen gevolgen voor de zorg, maar ook voor het onderwijs, het bedrijfsleven, en ons privéleven. Het is daarom des te verwonderlijker dat het coalitieakkoord het voeren van een integraal volksgezondheidsbeleid niet tot haar absolute prioriteit heeft gemaakt.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenBlog post
OutputmediaNederland Rechtsstaat: over Grondwet en rechtsstaat - Blog University of Tilburg Faculty of Law
StatusPublished - 17-jan-2022

Citeer dit