Blood urea nitrogen to creatinine ratio in the general population and patients with acute heart failure

Y. Matsue, P. Van der Meer, K. Damman, J. R. Teerlink, C. M. O'connor, S. J. Bakker, M. M. Givertz, R. T. Gansevoort, D. J. Van Veldhuisen, A. A. Voors

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)320-320
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume18
StatusPublished - mei-2016

Citeer dit