Blurring Boundaries: Women’s Work and Artistic Production in Jamaica Kincaid’s Lucy and Cristina García’s Dreaming in Cuban

Suzanne Manizza Roszak*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)275-295
Aantal pagina's21
TijdschriftLIT: Literature, Interpretation, Theory
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit