BNP and NT-proBNP in cardiovascular disease

Gerardus Christiaan Maria Linssen

  Onderzoeksoutput

  2284 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bepaling van de bloedspiegels van brein-type natriuretische peptiden (BNP en NT-proBNP) is waardevol bij patiënten met (verdenking op) hartfalen (HF). Er zijn echter nog een aantal belangrijke vragen te beantwoorden, zowel op het gebied van HF als over de waarde van het testen in de algemene bevolking. Linssen en collega's toonden als onderdeel van het grote, Groningse PREVEND onderzoek aan, dat de hoogte van de plasmaspiegel van NT-proBNP een sterke voorspeller is van overlijden en diverse hart- en vaatziekten op lange termijn. De aanwezigheid van linker ventrikelhypertrofie (LVH), een verdikte linker kamerspier, op het electrocardiogram (ECG) bleek alleen voorspellend ingeval NT-proBNP relatief verhoogd was. Het gecombineerde gebruik van ECG en bepaling van NT-proBNP kan de behoefte aan geavanceerde onderzoeken verminderen. Bij gestabiliseerde HF patiënten die hebben deelgenomen aan de Nederlandse COACH studie, bleken BNP en NT-proBNP plasmaspiegels die bepaald waren vlak vóór ontslag uit het ziekenhuis, even sterke voorspellers te zijn van een slechte prognose. Voor een gegeven BNP of NT-proBNP niveau, was de prognose bij patiënten met een behouden LV systolische functie minstens zo slecht als bij mensen met een lage functie. Bovendien, was de aanwezigheid van boezemfibrilleren een belangrijke voorspeller van een ongunstige prognose bij hen met een behouden LV functie. In een observationele studie bij stabiele HF patiënten werd een veel lagere uitscheiding van NT-proBNP in de urine gemeten in vergelijking met gezonde proefpersonen. Deze resultaten werden in verband gebracht met een verminderde nierdoorbloeding onder invloed van hartfalen, waarschijnlijk als onderdeel van een natuurlijk beschermingsmechanisme.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hillege, Hans, Supervisor
  • Jaarsma, Trijntje, Supervisor
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
  • Voors, Adriaan, Supervisor
  Datum van toekenning28-nov.-2011
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789461910844
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit