BNP in heart failure: even leucocytes cannot escape its influence

Jacco C. Karper*, B. Daan Westenbrink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)536-538
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume17
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2015

Citeer dit