Board characteristics and corporate performance in the Netherlands

H. van Ees, T.J.B.M. Postma, E. Sterken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)41-58
Aantal pagina's18
TijdschriftEastern Economic Journal
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - dec.-2003

Citeer dit