BODY AND BREATHING MOVEMENTS IN NEAR-TERM FETUSES AND NEWBORN-INFANTS OF TYPE-1 DIABETIC WOMEN

EJH MULDER*, MJ OBRIEN, YL LEMS, GHA VISSER, HFR PRECHTL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  30 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)131-152
  Aantal pagina's22
  TijdschriftEarly Human Development
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - nov-1990

  Citeer dit