Body Dysmorphic Disorder in Plastic Surgery: What to Know When Facing a Patient Requesting a Labiaplasty

Berend van der Lei*, Theo Bouman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)342e-343e
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume147
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit