Body-relatedness in severe somatoform disorder: Evaluation of the Dresden Body Image Questionnaire

M. W. J. Scheffers, H. J. B. Kalisvaart, J. T. Van Busschbach, S. Van Broeckhuysen-Kloth, R. J. Bosscher, R. A. Schoevers, R. Geenen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)622-622
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume78
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2015

Citeer dit