Boekbespreking: EC Competition Law in the Transport Sector van Blanco &Van Houtte

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)197 - 198
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Law Journal
Volume5
StatusPublished - 1999

Citeer dit