Boekbespreking G.P.A. Braam, Invloed van bedrijven op de overheid. Een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)269-272
  Aantal pagina's0
  TijdschriftActa Politica
  Volume11
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit