Boekbespreking: Handboek beleidswetenschap, red. T. Abma en R. in 't Veld

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)286
Aantal pagina's3
TijdschriftBeleidswetenschap
StatusPublished - 2002

Citeer dit