Boekbespreking: Handboek beleidswetenschap, red. T. Abma en R. in 't Veld

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)84
Aantal pagina's7
TijdschriftBeleidswetenschap
StatusPublished - 2002

Citeer dit