Boekbespreking "J.H. Duyvensz. De redelijkheid van de exoneratieclausule"

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)86 - 88
Aantal pagina's3
TijdschriftContracteren
Volume3
StatusPublished - 2003

Citeer dit