Boekbespreking Kools, Q. Gelijk of verschillend? Motieven, ervaringen en toekomstplannen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs

S.E. Severiens

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)73 - 74
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Genderstudies
Volume3
StatusPublished - 1999

Citeer dit