Boekbespreking: M.D.H. Nelemans, Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiële sector - Toezicht, handhaving, sancties en zorgplichten (Uitgeverij Paris, Zutphen 2013)

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1007-1011
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2014
Nummer van het tijdschrift7036
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit