Boekbespreking: "Understanding Real Analysis" van Paul Zorn

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)290
  Aantal pagina's1
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume13
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit