Boekbespreking van A. Donker, Precursors and prevalence of young-adult and adult delinquency

Jan Dijkstra, René Veenstra

  OnderzoeksoutputProfessional

  196 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Precursors and prevalence of young-adult and adult delinquency, A.Donker
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)300-306
  Aantal pagina's7
  TijdschriftTijdschrift voor Criminologie
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit