Boekbespreking van C. Gourieroux en A. Monfort (red.), Time series and dynamic models

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)646 - 647
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume4
StatusPublished - 1998

Citeer dit