Boekbespreking van C. Hillinger, Cyclical growth in market and planned economies

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)86-88
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume143
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1995

Citeer dit