Boekbespreking van C. Nas, ‘EQUIPping’ delinquent male adolescents to think pro-socially

  OnderzoeksoutputProfessional

  387 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bespreking (review) van: Coralijn Nas, ‘EQUIPping’ delinquent male adolescents to think pro-socially (diss. Utrecht), Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 2005, 107 blz., ISBN 90-8559-054-x.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)93-96
  Aantal pagina's4
  TijdschriftTijdschrift voor Criminologie
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit