Boekbespreking van H.A.M. Klemann: Industrialisatie en groei; De economie van Frankrijk en Groot-Brittanië in de grote negentiende eeuw, een historiografische studie (Industrialization and Growth, The Economies of Britain and France in the Long Great Nin

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)262 - 264
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume2
StatusPublished - 1997

Citeer dit