Boekbespreking van: Handboek beleidswetenschap, red. Abma, in 't Veld

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)188 - 189
Aantal pagina's2
TijdschriftBeleidswetenschap
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit