Boekbespreking van J. Billiet & H. Waege (Eds.), Een samenleving onderzocht: Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)179-183
  Aantal pagina's5
  TijdschriftMens en Maatschappij
  Volume80
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit