Boekbespreking van M. Luna Rubio, Leerlingbegeleiding: Wens en werkelijkheid

  OnderzoeksoutputProfessional

  79 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Boekbespreking door Rene Veenstra van het boek: Leerlingbegeleiding: wens en werkelijkheid / M. Luna Rubio. - Garant, Leuven/Apeldoorn, 1996. - 327 p. - ISBN 90 5350 508 3
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)308-310
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume74
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit