Boekbespreking van: Margaret Clunies Ross (ed.): A history of Old Norse Poetry and Poetics

  OnderzoeksoutputProfessional

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)173-175
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of the Australasian Universities Modern Language Association (AUMLA)
  Volume106
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit