Boekbespreking van M.A.W. Gerding: Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950, Waardeel

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftWaardeel
Volume1
StatusPublished - 1999

Citeer dit