Boekbespreking van N. Nelissen, J. van der Straaten en L. Klinkers (red.), Classics in environmental studies: an overview of classic texts in environmental studies

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TijdschriftEnvironmental Planning and Management
StatusPublished - 1997

Citeer dit