Boekbespreking van P. Castenmiller, Participatie in beweging: Ontwikkeling in politieke participatie in Nederland

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TijdschriftBeleidswetenschap
Volume1990
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit