Boekbespreking van P. Kooij en P. Pellenbarg, Regional capitals: past, present, prospects, Van Gorcum, Assen

G.J. Ashworth

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftGeography
StatusPublished - 1995

Citeer dit