Boekbespreking van RMO, Aansprekend burgerschap; de relatie tussen de organisatie van het publieke domein en de verantwoordelijkheidheid van burgers. Uitg.: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Den Haag 2000

G. van der Laan

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)55 - 56
Aantal pagina's2
TijdschriftSociale Interventie
Volume4
StatusPublished - 2002

Citeer dit