Boekbespreking van Ross M. Starr, General equilibrium

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)657 - 658
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume4
StatusPublished - 1998

Citeer dit