Boekbespreking van Stefano Giubboni, Social Rights and Market Freedom in the European Constitution

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)551 - 553
Aantal pagina's3
TijdschriftSociaal Maandblad Arbeid
Volume11/12
StatusPublished - 2006

Citeer dit