Boekbespreking van T. Bernauer en D. Ruloff (eds.), The Politics of Positive Incentives in Arms Control, University of South Carolina Press, 1999

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)472 - 477
Aantal pagina's6
TijdschriftVrede en Veiligheid. Tijdschrift voor internationale vraagstukken
Volume4
StatusPublished - 2001

Citeer dit