Boekbespreking van Th. Sandfort en I. Vanwesenbeeck, Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie, Nisso-studies, nieuwe reeks nr. 23, 2000

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Seksuologie
Volume3
StatusPublished - 2001

Citeer dit