Boekbespreking: W.B.H.J. van de Donk, De gedragen gemeenschap

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)399 - 400
Aantal pagina's2
TijdschriftBeleidswetenschap
Volume4
StatusPublished - 2002

Citeer dit