Boekbesprekingen van G.H.M. Evers, De economische waarde van werknemers, W.A.M. de Lange, Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie en R. Peccei, Human resource management and the search for the happy workplace

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)429 - 430
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume4
StatusPublished - 2004

Citeer dit