Boerenplaatsje revisited: de openheid van ons recht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

423 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)39-42
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2019

Citeer dit