Boeven vangen op kosten van de boedel? De curator als hoeder van het algemeen belang? Geen goed plan!

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)137-139
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit