Boeven vangen op kosten van de boedel? De curator als hoeder van het algemeen belang? Geen goed plan!

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)137-139
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013

Citeer dit