Bohring syndrome

HG Brunner*, JP van Tintelen, RJ de Boer

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)366-368
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Medical Genetics
Volume92
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 19-jun.-2000

Citeer dit