Book review - Affective Justice: The International Criminal Court and the Pan-Africanist Pushback By Kamari Maxine Clarke. Durham and London: Duke University Press, 2019.

Caroline Fournet*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)733-736
Aantal pagina's4
TijdschriftLaw & society review
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2020

Citeer dit