Book review: After Empire: The Conceptual Transformation of the Chinese State, 1885-1924

Y.-p. Kuo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)248-249
TijdschriftChina Information
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jul-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit