Recensie [Allard M. Tamminga, Belief Dynamics: (Epistemo)logical Investigations (proefschrift, Universiteit van Amsterdam), Amsterdam: Institute for Logic, Language and Computation, 2001]

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageBook Review [Allard M. Tamminga, Belief Dynamics: (Epistemo)logical Investigations (dissertation, University of Amsterdam), Amsterdam: Institute for Logic, Language and Computation, 2001]
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)150 - 151
Aantal pagina's2
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume95
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2003

Citeer dit