Boekbeoordeling [Bart J. Garssen, Argumentatieschema's in pragma-dialectisch perspectief: Een theoretisch en empirisch onderzoek (proefschrift, Universiteit van Amsterdam), Amsterdam: IFOTT, 1997 (Studies in Language and Language Use 32)]

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageBook Review [Bart J. Garssen, Argumentation Schemes in Pragma-Dialectical Perspective: A Theoretical and Empirical Investigation (dissertation, University of Amsterdam), Amsterdam: IFOTT, 1997 (Studies in Language and Language Use 32)]
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)71 - 74
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2000

Citeer dit