Book Review: Critical Reading: Making Sense of Research Papers in Life Sciences and Medicine

Edwin van Lacum*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)989-992
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational Journal of Science Education
Volume31
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-mei-2009

Citeer dit