Boekbeoordeling [F.H. van Eemeren and R. Grootendorst, Kritische discussie, Amsterdam: Boom, 2000]

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageBook Review [F.H. van Eemeren and R. Grootendorst, Critical Discussion, Amsterdam: Boom, 2000]
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)62 - 66
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2002

Citeer dit