Book review - Good Cities, Better Lives: How Europe Discovered the Lost Art of Urbanism

Eduardo Oliveira*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)197-200
  Aantal pagina's3
  TijdschriftUrban Studies
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit