Book Review [John Woods, Paradox and Paraconsistency: Conflict Resolution in the Abstract Sciences, Cambridge: Cambridge University press, 2003]

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)284 - 288
Aantal pagina's5
TijdschriftPhilosophia Mathematica
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2004

Citeer dit