Book review: Mi Gyung Kim, The Imagined Empire: Balloon Enlightenments in Revolutionary Europe

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)447-448
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of European Studies
Volume47
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatumokt.-2017
DOI's
StatusPublished - dec.-2017

Citeer dit