Book review of Betsy Biemond-Boer. 2008. Die Hollanders zijn gek! Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden in Canada

Hilde Bras*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)163-164
Aantal pagina's2
TijdschriftMigrantenstudies
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit